Tlf. 48087777
toppmeny
toppmeny
Meny
Forebygg før problemer oppstår.
Ved akutte problemer med skadedyr kan Proff kontaktes på telefon 02416. (døgnvakt) Uforpliktende befaringer og tilbud på forebyggende avtaler :-)

Bekjempelse av skadedyr

Basert på lang erfaring og kompetanse har Proff utviklet gode og effektive behandlingsmetoder og vi tilbyr bekjempelse av alle typer skadedyr.

Noen dyrearter har tilpasset seg et liv i våre bygg der de ofte finner rikelig med mat, trygge formeringsplasser og på kort tid blir mange. 

Rotter, mus og maur er en naturlig del av vår fauna og de har sin rettmessige plass her. Men de har gjennom generasjoner tilpasset seg oss og våre bygg der vi tilbyr dem både husly, mat og beskyttelse.

Proff Service AS tilbyr forebyggende serviceavtaler mot rotter, mus, maur, kakerlakker, fluer, biller og møll, for å redusere muligheten for at de tar seg inn, formerer seg og fører til skade og smittespredning. 
 
Ved å foreta rutinemessige kontroller for å avdekke og utbedre forhold som kan føre til skadedyr, vil vi ofte kunne unngå at problemer oppstår. Om det allikevel oppstår aktivitet vil bekjempelse utføres med effektive og miljøvennlige midler og metoder (substitusjonsprinsippet).


 

Tjenester
Inspeksjon
For å kartlegge omfang av eksisterende problemer og avdekke forhold som kan føre til at det oppstår problemer med skadedyr.

Sanering / bekjempelse
Av alle type skadedyr. (rotter, mus, maur, veps, veggdyr, etc)


Serviceavtaler
Forebyggende besøk og tiltak for å beskytte bedrifter og private husstander mot skadedyr.

Akutt bistand
Kontakt med en offentlig godkjent skadedyrbekjemper på vakttelefon 48087777