Tlf. 48087777
toppmeny
toppmeny
Meny

Råtesopp

Råtesopp bryter ned treverk som utsettes for fukt over tid. Skader av råtesopp medfører reduksjon i treverkets bæreevne. Ekte hussopp regnes som den alvorligste råtesoppen, men også andre typer av råtesopp kan gjøre stor skade.

Hvor forekommer råtesoppskader?
Det er vanlig å finne råtesoppskader i skjulte konstruksjoner, og ofte i kritiske punkter for bæringen av etasjeskillere og takkonstruksjon. Når slike råtesoppskader blir synlige på tilgjengelige flater vil det skjulte skadeomfanget ofte være stort. Råtesoppskader i laftestokker, kledning og vinduer er også vanlig. Typene av råtesopp konkurrerer seg i mellom under de ulike livsvilkårene som er å finne i en bygning. Soppsporer spres med luften. Råtesoppskader utvikler seg raskest ved romtemperatur. Det er som regel fuktnivået i treverket over tid som er avgjørende for om råtesoppskaden kan etablere seg. Som tommelfingerregel gjelder det at et fuktnivå som overstiger 20 % fuktkvote medfører risiko for utvikling av råtesoppskader.
 

Skadekartlegging og videre tiltak
På grunnlag av undersøkelse og prøveanalyse vurderes skadeårsak, skadeomfang og nødvendige tiltak. Denne dokumentasjonen er viktig for riktig sanering, og for å unngå feilaktig behandling eller sekundærskader.