Tlf. 48087777
toppmeny
toppmeny
Meny
Ingen fukt - ingen sopp
Sopp utgjør i dag ett stort problem som skadegjører i både nye og eldre hus. For å få en soppskade inne i en bygning må det være fuktighet til stede over en viss tid, tilgang på næring, egnet temperatur og oksygen.

Proff Soppsanering

Sopp utgjør ett stort problem som skadegjører i både nye og eldre hus. For å få en soppskade inne i en bygning må det være fuktighet til stede over en viss tid, tilgang på organisk materiale, egnet temperatur og oksygen. Fuktigheten stammer i mange tilfeller fra lekkasjer, stigende grunnfukt, kuldebroer, kondens, feilkonstruksjoner og dårlig ventilering.
          
Soppskader i bygninger koster samfunnet og den enkelte huseier enorme beløp. Årlig representerer angrep av råtesopp og muggsopp en større andel skader enn for eksempel brannskader.
 
Det finnes forskjellige arter sopp i bygninger som representerer både konstruksjonsmessige og helsemessige plager. Råtesopper utgjør et problem i forhold til bærende konstruksjoner ved at angrepne partier råtner og svekkes, mens muggsopper skaper helsemessige problemer som astma og allergier.

Ekte hussopp (Serpula lacrymans) regnes for å være den mest fryktede skadesoppen i hus i Nord-Europa.

For å kunne tilby en fullgod utbedring av et soppangrep er det avgjørende å ha kunnskap om soppens biologi, bygningkonstruksjon, samt tilgang til egnet utstyr og preparater.

Sopptjenester:
- Befaringer.
- Analyser.

- Rapporter.
- Tiltaksbeskrivelser.


Egne håndverkere avdekker, sanerer og gjenoppbygger.

Forebyggende tiltak og montering av avfuktere.