Tlf. 48087777
toppmeny
toppmeny
Meny

Proff radonsug

Proff Service AS arbeider med å skape trygge miljøer uten skadedyr, radon og sopp. Vi har egen mestergodkjent håndverksavdeling som i tillegg til å utføre bygningsmessige tiltak mot skadedyr, radon og sopp også tilbyr restaurering, byggetegninger, byggesøknader og setter opp nybgg, tilbygg, garasjer med mer.

Hensikten med et radonsug er at det skapes et undertrykk i løsmasser eller krypkjeller under bygg slik at jordgasser kan føres gjennom avtrekksvifte og rør fra løsmasser og direkte ut i friluft. Ved undertrykk reduseres mengdene jordgasser som ellers ville sive inn i bygg fra grunnen.
 
kjerneborringMontering av radonsug
Det må ordnes med tilgang til løsmasser under bygget, og det vil da ofte være behov for å kjernebore hull i gulv eller gjennom grunnmur. Det monteres så rør fra løsmassene og direkte ut i friluft. Selve anlegget består av en kraftig avtrekksvifte som plasseres på egnet sted på røret og en styringsboks der hastigheten kan reguleres i forhold til behov.
 
Om det er krypkjeller under huset kan radonsug monteres i nytt eller eksisterende hull i grunnmur og øvrige ventiler eller hull i krypkjeller må tettes.
 
Ved kjerneboring er vi avhengig av informasjon fra kunde om det finnes varmekabler eller vannrør der det skal bores, da Proff Service AS ikke vil være erstatningsansvarlig om det skulle oppstå skader som følge av boringen.
 
For at ett radonsug skal yte maksimalt, bør det være luftige fyllmasser som stein og grus, og det er viktig å informere om det finnes fysiske skiller i løsmasser som kan redusere muligheten for å få undertrykk under hele bygget.
 
Radonsug leveres med støpsel og kan kobles rett i stikkontakt.

Fortrinn med Proff system 100 er mange:
  • Meget høy løsningsgrad- gasstett - stillegående – hvitt anlegg
  • Lav totalpris og lave driftskostnader
  • Enkel demontering ved oppussing, service etc.
  • Motoroppheng i silikongummi for minimal lyd-forplantning og vibrasjon.
  • God diameter på systemet gir god effekt kombinert med vesentlig lavere forbruk og god motstandsdyktighet mot kondens.
  • Tilpasset radon-sortiment med vannavskillere, bend, frostsikring etc. i samme system. (kommer som tillegg, om nødvendig)
  • Proff system 100 kan kondenssikres på en trygg og effektiv måte.
  • Til Proff system 100 kan det også fremskaffes frostsikring dersom det er fare for at vannrør i byggets grunn skal fryse.
  • Leveres med ca2 m kabel og støpsel. Det legges ikke opp strøm frem til radonsuget.
 
Tekniske data for Proff Radonsug 100
• Effekt: 76W, Spenning: 220V
• Omdreiningshastighet: 2320 RPM
• Vekt 3 kg
• Passer til rørdiameter: 110 mm
• Luftmengde, frittblåsende: 320 m3/h
 
For bestilling:
Telefon: 02416
E-post: post@proff-service.no